eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4850

NGC 4850
Objekt NGC 4850 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4850 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m21.7s; Dec= 27°58'6"
RedShift (z): 0.020087
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4850: na základe množstva červeného posunu (z) - 84.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4850 : PGC 44449, MCG 5-31-40, CGCG 160-63, NPM1G +28.0251, DRCG 27-137

Blízke objekty: NGC 4849A, NGC 4849, NGC 4851-1, NGC 4851-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.