eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4866

NGC 4866
objekt NGC 4866 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4866 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.40'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.2m; B=12.1m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t59m27s; Dec= 14°10'17"
Rødforskyvning (z): 0.006631
Avstand fra solen til NGC 4866: basert på redshiftverdien (z) - 28.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4866 : PGC 44600, UGC 8102, MCG 2-33-45, CGCG 71-92

Naboobjekter: NGC 4864, NGC 4865, NGC 4867, NGC 4868

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.