eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4867

NGC 4867
objekt NGC 4867 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4867 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t59m15.5s; Dec= 27°58'14"
Rødforskyvning (z): 0.015964
Avstand fra solen til NGC 4867: basert på redshiftverdien (z) - 67.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4867 : PGC 44568, MCG 5-31-62, CGCG 160-222, DRCG 27-133

Naboobjekter: NGC 4865, NGC 4866, NGC 4868, NGC 4869

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.