eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4869

NGC 4869
objekt NGC 4869 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4869 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t59m23.5s; Dec= 27°54'41"
Rødforskyvning (z): 0.022879
Avstand fra solen til NGC 4869: basert på redshiftverdien (z) - 96.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4869 : PGC 44587, MCG 5-31-65, CGCG 160-225, DRCG 27-105

Naboobjekter: NGC 4867, NGC 4868, NGC 4870, NGC 4871

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.