eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4869

NGC 4869
Voorwerp NGC 4869 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4869 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: E3 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=13.8m; B=14.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h59m23.5s; Dec= 27°54'41"
roodverschuiving (z): 0.022879
De afstand van de zon tot NGC 4869: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 96.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4869 : PGC 44587, MCG 5-31-65, CGCG 160-225, DRCG 27-105

Objecten in de buurt: NGC 4867, NGC 4868, NGC 4870, NGC 4871

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.