eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4925

NGC 4925
objekt NGC 4925 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4925 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t2m7.3s; Dec= -7°42'38"
Rødforskyvning (z): 0.011585
Avstand fra solen til NGC 4925: basert på redshiftverdien (z) - 48.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4925 : PGC 44967, MCG -1-33-74

Naboobjekter: NGC 4923, NGC 4924, NGC 4926, NGC 4926A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.