eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4925

NGC 4925
Obiekt NGC 4925 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4925 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.00'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=14.1m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h2m7.3s; Dec= -7°42'38"
Redshift (z): 0.011585
Odległość od Słońca do NGC 4925: w oparciu o wartość redshift (z) - 48.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4925 : PGC 44967, MCG -1-33-74

Sąsiadujące obiekty: NGC 4923, NGC 4924, NGC 4926, NGC 4926A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.