eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4926B

NGC 4926B
objekt NGC 4926B ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4926B - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: SB0 - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.3m; B=16.3m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t2m0.9s; Dec= 27°39'13"
Rødforskyvning (z): 0.023690
Avstand fra solen til NGC 4926B: basert på redshiftverdien (z) - 100.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4926B : PGC 83758, DRCG 27-48

Naboobjekter: NGC 4926, NGC 4926A, NGC 4927, NGC 4928

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.