eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4926B

NGC 4926B
Objekt NGC 4926B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4926B - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=15.3m; B=16.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h2m0.9s; Dec= 27°39'13"
rödförskjutning (z): 0.023690
Avståndet från solen till NGC 4926B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4926B : PGC 83758, DRCG 27-48

Närliggande objekt: NGC 4926, NGC 4926A, NGC 4927, NGC 4928

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.