eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4928

NGC 4928
Objekt NGC 4928 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4928 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.9'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h3m0.5s; Dec= -8°5'5"
rödförskjutning (z): 0.005734
Avståndet från solen till NGC 4928: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4928 : PGC 45052, MCG -1-33-75, IRAS 13004-0749

Närliggande objekt: NGC 4926B, NGC 4927, NGC 4929, NGC 4930

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.