eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4945A

NGC 4945A
objekt NGC 4945A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4945A - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: SBm - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.50'x1.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.4m; B=13.0m
Overflate lysstyrke: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t6m33.7s; Dec= -49°41'30"
Rødforskyvning (z): 0.004565
Avstand fra solen til NGC 4945A: basert på redshiftverdien (z) - 19.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4945A : PGC 45380, ESO 219-28

Naboobjekter: NGC 4943, NGC 4944, NGC 4945, NGC 4946

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.