eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4945A

NGC 4945A
Objekt NGC 4945A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4945A - galax i stjärnbild Centauri
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.6'
magnitud: V=12.4m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h6m33.7s; Dec= -49°41'30"
rödförskjutning (z): 0.004565
Avståndet från solen till NGC 4945A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4945A : PGC 45380, ESO 219-28

Närliggande objekt: NGC 4943, NGC 4944, NGC 4945, NGC 4946

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.