eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4985

NGC 4985
Objekt NGC 4985 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4985 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.2'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h8m12s; Dec= 41°40'37"
rödförskjutning (z): 0.028089
Avståndet från solen till NGC 4985: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 118.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4985 : PGC 45522, UGC 8218, MCG 7-27-32, CGCG 217-12, NPM1G +41.0317

Närliggande objekt: NGC 4983, NGC 4984, NGC 4986, NGC 4987

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.