eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4985

NGC 4985
Objekt NGC 4985 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4985 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h8m12s; Dec= 41°40'37"
RedShift (z): 0.028089
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4985: na základe množstva červeného posunu (z) - 118.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4985 : PGC 45522, UGC 8218, MCG 7-27-32, CGCG 217-12, NPM1G +41.0317

Blízke objekty: NGC 4983, NGC 4984, NGC 4986, NGC 4987

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.