eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4983

NGC 4983
Objekt NGC 4983 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4983 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h8m27.4s; Dec= 28°19'15"
rödförskjutning (z): 0.021788
Avståndet från solen till NGC 4983: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 92.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4983 : PGC 45542, MCG 5-31-138, CGCG 160-147

Närliggande objekt: NGC 4981, NGC 4982, NGC 4984, NGC 4985

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.