eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 507

NGC 507
Objekt NGC 507 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 507 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.50'x2.5'
magnitud: V=11.2m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h23m40s; Dec= 33°15'24"
rödförskjutning (z): 0.016458
Avståndet från solen till NGC 507: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 507 : PGC 5098, UGC 938, MCG 5-4-44, CGCG 502-67, Arp 229, VV 207

Närliggande objekt: NGC 505, NGC 506, NGC 508, NGC 509

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.