eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 509

NGC 509
Objekt NGC 509 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 509 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h23m24.1s; Dec= 9°26'0"
rödförskjutning (z): 0.007585
Avståndet från solen till NGC 509: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 509 : PGC 5080, UGC 932, MCG 1-4-45, CGCG 411-43

Närliggande objekt: NGC 507, NGC 508, NGC 510, NGC 511

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.