eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 509

NGC 509
Objekt NGC 509 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 509 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m24.1s; Dec= 9°26'0"
RedShift (z): 0.007585
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 509: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 509 : PGC 5080, UGC 932, MCG 1-4-45, CGCG 411-43

Blízke objekty: NGC 507, NGC 508, NGC 510, NGC 511

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.