eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5126

NGC 5126
objekt NGC 5126 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5126 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t24m53.4s; Dec= -30°20'1"
Rødforskyvning (z): 0.015971
Avstand fra solen til NGC 5126: basert på redshiftverdien (z) - 67.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5126 : PGC 46910, ESO 444-28, MCG -5-32-10

Naboobjekter: NGC 5124, NGC 5125, NGC 5127, NGC 5128

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.