eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5126

NGC 5126
Objekt NGC 5126 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5126 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.4'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h24m53.4s; Dec= -30°20'1"
rödförskjutning (z): 0.015971
Avståndet från solen till NGC 5126: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5126 : PGC 46910, ESO 444-28, MCG -5-32-10

Närliggande objekt: NGC 5124, NGC 5125, NGC 5127, NGC 5128

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.