eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5176

NGC 5176
Objekt NGC 5176 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5176 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h29m24.9s; Dec= 11°46'55"
RedShift (z): 0.023680
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5176: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5176 : PGC 47338, MCG 2-34-21, CGCG 72-90, NPM1G +12.0359

Blízke objekty: NGC 5174, NGC 5175, NGC 5177, NGC 5178

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.