eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5177

NGC 5177
Objekt NGC 5177 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5177 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.2'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h29m24.2s; Dec= 11°47'48"
rödförskjutning (z): 0.021570
Avståndet från solen till NGC 5177: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 91.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5177 : PGC 47337, MCG 2-34-19, CGCG 72-91

Närliggande objekt: NGC 5175, NGC 5176, NGC 5178, NGC 5179

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.