eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
Objekt NGC 5175 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5175 - enda stjärna i stjärnbild Virginis
Typ: * -
magnitud: B=14.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h29m26.3s; Dec= 10°59'44"
Övriga namn på objektet NGC 5175 : * sup on N 5174

Närliggande objekt: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.