eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
Voorwerp NGC 5175 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5175 - enkele ster in het sterrenbeeld Virginis
Type: * -
omvang: B=14.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h29m26.3s; Dec= 10°59'44"
Andere namen van het object NGC 5175 : * sup on N 5174

Objecten in de buurt: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.