eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
Obiekt NGC 5175 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5175 - jedna gwiazda w konstelacji Panna
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h29m26.3s; Dec= 10°59'44"
Inne nazwy obiektów NGC 5175 : * sup on N 5174

Sąsiadujące obiekty: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.