eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5200

NGC 5200
Objekt NGC 5200 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5200 - dvě hvězdy v souhvězdí Virginis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h31m42.4s; Dec= -0°1'47"

Nedaleko objekty: NGC 5198, NGC 5199, NGC 5201, NGC 5202

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.