eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5200

NGC 5200
Obiekt NGC 5200 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5200 - dwie gwiazdki w konstelacji Panna
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h31m42.4s; Dec= -0°1'47"

Sąsiadujące obiekty: NGC 5198, NGC 5199, NGC 5201, NGC 5202

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.