eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5224

NGC 5224
Objekt NGC 5224 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5224 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h35m8.8s; Dec= 6°28'54"
RedShift (z): 0.022752
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5224: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5224 : PGC 47884, MCG 1-35-9, CGCG 45-30, NPM1G +06.0389

Blízke objekty: NGC 5222-2, NGC 5223, NGC 5225, NGC 5226

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.