eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5257

NGC 5257
Objekt NGC 5257 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5257 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.8'
veľkosť: V=12.4m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h39m52.8s; Dec= 0°50'25"
RedShift (z): 0.022676
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5257: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5257 : PGC 48330, UGC 8641, MCG 0-35-15, CGCG 17-55, IRAS 13373+0105, UM 598, VV 55, Arp 240, KCPG 389A

Blízke objekty: NGC 5255, NGC 5256, NGC 5258, NGC 5259-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.