eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5258

NGC 5258
Objekt NGC 5258 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5258 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.9'
veľkosť: V=12.3m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h39m57.8s; Dec= 0°49'54"
RedShift (z): 0.022539
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5258: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5258 : PGC 48338, UGC 8645, MCG 0-35-16, CGCG 17-56, KCPG 389B, Arp 240, VV 55

Blízke objekty: NGC 5256, NGC 5257, NGC 5259-2, NGC 5259-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.