eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5259-2

NGC 5259-2
Obiekt NGC 5259-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5259-2 - galaktyka w konstelacji Psy Gończe
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.30'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.7m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h39m23.1s; Dec= 30°59'33"
Redshift (z): 0.062000
Odległość od Słońca do NGC 5259-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 261.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5259-2 : MCG 5-32-52, CGCG 161-105

Sąsiadujące obiekty: NGC 5257, NGC 5258, NGC 5259-1, NGC 5260

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.