eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 526B

NGC 526B
Objekt NGC 526B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 526B - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: E -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 11.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m56.9s; Dec= -35°4'9"
RedShift (z): 0.019173
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 526B: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 526B : PGC 5135, ESO 352-66, MCG -6-4-20, AM 0121-351

Blízke objekty: NGC 525, NGC 526A, NGC 527A, NGC 527

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.