eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 527

NGC 527
Objekt NGC 527 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 527 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.3'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m58s; Dec= -35°6'55"
RedShift (z): 0.019343
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 527: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 527 : PGC 5128, ESO 352-68, MCG -6-4-21, PGC 5141

Blízke objekty: NGC 526B, NGC 527A, NGC 528, NGC 529

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.