eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5353

NGC 5353
Objekt NGC 5353 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5353 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.1'
magnitud: V=11.0m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h53m26.7s; Dec= 40°16'59"
rödförskjutning (z): 0.007755
Avståndet från solen till NGC 5353: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5353 : PGC 49356, UGC 8813, MCG 7-29-10, CGCG 219-18, HCG 68A

Närliggande objekt: NGC 5351, NGC 5352, NGC 5354, NGC 5355

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.