eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5352

NGC 5352
Objekt NGC 5352 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5352 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.0'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h53m38.3s; Dec= 36°8'3"
rödförskjutning (z): 0.026578
Avståndet från solen till NGC 5352: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 112.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5352 : PGC 49370, UGC 8812, MCG 6-31-11, CGCG 191-9

Närliggande objekt: NGC 5350, NGC 5351, NGC 5353, NGC 5354

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.