eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5354

NGC 5354
Objekt NGC 5354 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5354 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.3'
magnitud: V=11.4m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h53m26.7s; Dec= 40°18'11"
rödförskjutning (z): 0.008603
Avståndet från solen till NGC 5354: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5354 : PGC 49354, UGC 8814, MCG 7-29-11, CGCG 219-19, HCG 68B, near HD 121197

Närliggande objekt: NGC 5352, NGC 5353, NGC 5355, NGC 5356

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.