eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5367

NGC 5367
objekt NGC 5367 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5367 - tåke i stjernebildet Centauri
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.00'x2.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t57m43.8s; Dec= -39°58'42"
Andre objektnavn NGC 5367 : IC 4347, ESO 325-N*36

Naboobjekter: NGC 5365, NGC 5366, NGC 5368, NGC 5369

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.