eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5367

NGC 5367
Objekt NGC 5367 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5367 - nebulosa i stjärnbild Centauri
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 2.00'x2.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h57m43.8s; Dec= -39°58'42"
Övriga namn på objektet NGC 5367 : IC 4347, ESO 325-N*36

Närliggande objekt: NGC 5365, NGC 5366, NGC 5368, NGC 5369

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.