eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5368

NGC 5368
Objekt NGC 5368 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5368 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h54m29.1s; Dec= 54°19'51"
RedShift (z): 0.015531
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5368: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5368 : PGC 49431, UGC 8834, MCG 9-23-14, CGCG 272-12, IRAS 13526+5434

Blízke objekty: NGC 5366, NGC 5367, NGC 5369, NGC 5370

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.