eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5424

NGC 5424
Objekt NGC 5424 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5424 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.3'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h2m55.7s; Dec= 9°25'16"
rödförskjutning (z): 0.019850
Avståndet från solen till NGC 5424: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5424 : PGC 50035, UGC 8956, MCG 2-36-19, CGCG 74-63

Närliggande objekt: NGC 5422, NGC 5423, NGC 5425, NGC 5426

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.