eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5425

NGC 5425
Objekt NGC 5425 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5425 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.5'
magnitud: V=13.6m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h0m47.9s; Dec= 48°26'35"
rödförskjutning (z): 0.006918
Avståndet från solen till NGC 5425: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5425 : PGC 49889, UGC 8933, MCG 8-26-1, CGCG 247-2, IRAS 13588+4841

Närliggande objekt: NGC 5423, NGC 5424, NGC 5426, NGC 5427

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.