eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5425

NGC 5425
Objekt NGC 5425 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5425 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.90'x0.5'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h0m47.9s; Dec= 48°26'35"
RedShift (z): 0.006918
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5425: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5425 : PGC 49889, UGC 8933, MCG 8-26-1, CGCG 247-2, IRAS 13588+4841

Blízke objekty: NGC 5423, NGC 5424, NGC 5426, NGC 5427

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.