eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5463

NGC 5463
objekt NGC 5463 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5463 - galakse i stjernebildet Bootis
Typen: S? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t6m10.6s; Dec= 9°21'11"
Rødforskyvning (z): 0.023943
Avstand fra solen til NGC 5463: basert på redshiftverdien (z) - 101.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5463 : PGC 50299, NGC 5463A, UGC 9017, MCG 2-36-40, CGCG 74-102

Naboobjekter: NGC 5463B, NGC 5463A, NGC 5464, NGC 5465

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.