eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5463

NGC 5463
Objekt NGC 5463 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5463 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.5'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h6m10.6s; Dec= 9°21'11"
rödförskjutning (z): 0.023943
Avståndet från solen till NGC 5463: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 101.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5463 : PGC 50299, NGC 5463A, UGC 9017, MCG 2-36-40, CGCG 74-102

Närliggande objekt: NGC 5463B, NGC 5463A, NGC 5464, NGC 5465

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.