eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5538

NGC 5538
Obiekt NGC 5538 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5538 - galaktyka w konstelacji Wolarz
Тип: Scd -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h17m42.4s; Dec= 7°28'34"
Redshift (z): 0.023036
Odległość od Słońca do NGC 5538: w oparciu o wartość redshift (z) - 97.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5538 : PGC 51056, CGCG 46-83, PGC 91351, FGC 1739

Sąsiadujące obiekty: NGC 5536, NGC 5537, NGC 5539, NGC 5540

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.