eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5539

NGC 5539
Voorwerp NGC 5539 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5539 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: S M -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.3'
omvang: V=13.7m; B=14.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h17m37.7s; Dec= 8°10'43"
roodverschuiving (z): 0.058180
De afstand van de zon tot NGC 5539: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 245.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5539 : PGC 51054, MCG 1-36-33, CGCG 46-84

Objecten in de buurt: NGC 5537, NGC 5538, NGC 5540, NGC 5541-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.