eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5539

NGC 5539
objekt NGC 5539 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5539 - galakse i stjernebildet Bootis
Typen: S M -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.7m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t17m37.7s; Dec= 8°10'43"
Rødforskyvning (z): 0.058180
Avstand fra solen til NGC 5539: basert på redshiftverdien (z) - 245.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5539 : PGC 51054, MCG 1-36-33, CGCG 46-84

Naboobjekter: NGC 5537, NGC 5538, NGC 5540, NGC 5541-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.