eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5545

NGC 5545
Objekt NGC 5545 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5545 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m4.8s; Dec= 36°34'29"
RedShift (z): 0.010270
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5545: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5545 : PGC 51023, UGC 9143, MCG 6-31-91, VV 210, IRAS 14149+3648, KUG 1414+368, KCPG 422B, PRC D-46, Arp 199

Blízke objekty: NGC 5543, NGC 5544, NGC 5546, NGC 5547

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.