eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5544

NGC 5544
Objekt NGC 5544 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5544 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x1.0'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m2.4s; Dec= 36°34'16"
RedShift (z): 0.010140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5544: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5544 : PGC 51018, UGC 9142, MCG 6-31-90, CGCG 191-73, Arp 199, VV 210, PRC D-46, KCPG 422A

Blízke objekty: NGC 5542, NGC 5543, NGC 5545, NGC 5546

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.