eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5568

NGC 5568
Voorwerp NGC 5568 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5568 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.6'
omvang: V=14.7m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h19m21.4s; Dec= 35°5'32"
roodverschuiving (z): 0.028298
De afstand van de zon tot NGC 5568: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 119.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5568 : PGC 51168, MCG 6-31-98, CGCG 191-77

Objecten in de buurt: NGC 5566, NGC 5567, NGC 5569, NGC 5570

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.